Fis Pisteregels

 1. Rekening houden met anderen
  Iedere skiër moet zich zo gedragen, dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent.
 2. Beheersen van snelheid en skistijl
  Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.
 3. Keuze van het spoor
  De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.
 4. Inhalen
  Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.
 5. Invoegen en weer verder skiën
  Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor hemzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.
 6. Smalle plaatsen
  Iedere skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen skiër dient een dergelijke plek zo snel mogelijk weer vrij te maken.
 7. Klimmen en lopen
  Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen.
 8. Letten op tekens
  Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen.
 9. Verlenen van hulp
  Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen.
 10. Legitimatieplicht
  Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn identiteit bekend kunnen maken.

Regels m.b.t. het gebruik van het freestylepark 

 • Het freestylepark is alleen toegankelijk voor geoefende skiërs en snowboarders.
 • Het dragen van een helm is verplicht, het dragen van rugbescherming wordt aangeraden.
 • Het gebruik van ski’s en/of snowboard van Ski & Snowboardclub De Schans is enkel toegestaan bij gebruik van de Rookie Line. Op de Pro Line is dit niet toegestaan.
 • De omgeving van de schansen en andere attributen moeten te allen tijde vrij zijn van personen en/of materialen/spullen.
 • Er is geen publiek toegestaan in het freestylepark.
 • Ski & Snowboardclub De Schans is niet aansprakelijk voor persoonlijke en/of materiële schade. Gebruik van het freestylepark is voor eigen risico.
 • Aanwijzingen van het personeel van Ski & Snowboardclub De Schans dient opgevolgd te worden. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen of dit reglement wordt toegang tot het freestylepark of zelfs de accommodatie ontzegd.