De Schans is momenteel gesloten.
Hou deze website in de gaten voor hernieuwde opening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@deschans.nl

Uitnodiging Bijzondere ALV 29 mei om 20.00 uur!

Beste Leden,

Oproep: Help ons de Schans vlot te trekken.
De Algemene Leden Vergadering op 8 mei heeft helaas niet tot een nieuw bestuur geleid.
Vorige week, 8 Mei, tijdens de vorige bijzondere ALV, hebben zich helaas te weinig nieuwe kandidaat-bestuursleden aangemeld om een nieuw bestuur te vormen.

Wij vragen u daarom dingend onze vereniging uit deze spagaat te helpen en u aan te melden als:
A ) Kandidaat bestuurslid of
B ) Kom in ieder geval uw stem uitbrengen voor een evenwichte stemming.

Wanneer? 29 Mei vanaf 20.00 uur: Bijzondere ALV!
Waar? De Schans. Ariekesweg 1, 5406 XH te Uden

Meld je aan als nieuw bestuurslid en draag ook een steentje bij aan onze mooie Ski en Snowboard vereniging!

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 1. Opening.
 2. Vaststellen van het verslag van vorige ALV dd. 8 Mei 2018. Het verslag van deze vergadering is gepubliceerd op de website.
 3. Voorstellen nieuwe kandidaat bestuursleden.
 4. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
 5. Voorstel plan van aanpak indien er geen voltallig bestuur gekozen wordt.
 6. Stemming over dit alternatieve plan van aanpak bij geen gekozen bestuur.
 7. Sluiting van de vergadering.

Ter voorkoming van discussies over regelgeving e.d., zal er een onafhankelijke notaris uitgenodigd worden en deelnemen aan deze vergadering.
Gezien het bijzondere karakter van deze vergadering en de situatie waarin de vereniging zich nu bevindt roep ik u allen op deze vergadering bij te wonen. Ook doe ik een beroep op u om zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
De huidige situatie kan niet blijven bestaan en deze prachtige vereniging moet in een rustiger bestuurlijk vaarwater komen.
Daarom: stelt u zich dus kandidaat voor het bestuur.

Voor deze vergadering en de agendapunten gelden een aantal spelregels zoals verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement regelement.

 1. Toegang tot de vergadering hebben senior leden/ereleden en ouders/verzorgers van jeugdleden. Voorafgaand zal hierop gecontroleerd worden waarbij gecontroleerd zal worden of aan alle eisen van een lidmaatschap voldaan is.
 2. Spreekrecht hebben seniorleden en ereleden. Overige aanwezigen na toestemming van de voorzitter.
 3. Stemrecht hebben leden die senior lid of erelid zijn. Jeugdleden die op 29 mei 2018 ouder zijn als 16 jaar of ouder worden als senior lid beschouwd.
 4. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één persoon (senior lid) als gevolmachtigde optreden. Deze schriftelijke volmacht moet voorzien zijn van naam-handtekening. Duidelijk moet ook zijn dat deze volmacht voor de ALV van 29 mei geldt.
 5. Kandidaat stellen voor het bestuur. Kandidaten moeten senior lid zijn en minimaal 12 maanden lid van de vereniging zijn. Tevens moet hun kandidatuur ondersteund worden door 15 overige seniorleden (naam/handtekening).
 6. De kandidaatstelling moet schriftelijk uiterlijk 72 uur vóór 29 mei 20.00 uur (uiterlijk dus 26 mei. 20.00 uur) ingediend zijn bij het tijdelijke secretariaat op het volgende postadres: Hadewijckstraat 61 5384 GK Heesch.
 7. De stemming over de kandidaten zal schriftelijk plaatsvinden.
 8. Kandidaten worden bij meerderheid gekozen.

Graag tot 29 Mei a.s.

Roelof Langius
Voorzitter