Via onderstaande documenten kunt u onze huisregels en de statuten downloaden ter inzage.

Statuten per 29-4-2011

Bestuursreglement alcohol in sportkantines per 1 januari  2014

Huishoudelijk reglement versie 18 oktober 2011