Kluisjes

Anders dan andere jaren is men dit seizoen niet verplicht tot het inleveren van de sleutel van het kluisje, tenzij men er geen gebruik meer van wenst te maken of het lidmaatschap beëindigd wordt. Let op; vanwege hygiënische redenen en de zomerwerkzaamheden dienen de kluisjes wel vóór 3 april leeg gemaakt te zijn! Wanneer dit niet het geval is, stelt De Schans zich niet aansprakelijk voor de achtergebleven spullen.