Hulp gevraagd

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 oktober is aangegeven dat we op dit moment te weinig vrijwilligers hebben om alle diensten en activiteiten vorm te geven. Er is gevraagd om deel te nemen in werkgroepen. Verder kunnen we onze huidige services bij bar, keuken en materiaaluitleen de komende tijd niet meer garanderen. Waar zoeken we mensen voor?

Medewerkers voor bar, keuken, materiaaluitleen en balie
Voor de bar zoeken we met name mensen die zaterdag- of zondagmorgen kunnen helpen.
Medewerkers voor onze facilitaire dienst
beheer van gebouwen en baan
Assistenten Skilessen
Voor zaterdag en zondag zoeken wij ervaren skiërs die graag willen assisteren bij de skilessen.
Werkgroep AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming)
Elke vereniging moet een protocol opstellen i.v.m. de wettelijke privacy regels.
Werkgroep vrijwilligersbeleid
Evaluatie en verbetering van het huidige vrijwilligersbeleid.
Werkgroep de gezonde vereniging
Wat kunnen we doen om de vereniging gezonder,vitaler en fitter te maken?
Werkgroep actualisering huishoudelijke reglement

Meld je aan via info@deschans.nl. Elke inbreng is welkom