Algemene Leden vergadering

Naast sporten moet de vereniging ook bestuurd worden. Twee keer per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de leden in een Algemene Ledenvergadering (ALV). De volgende ALV is op dinsdag 29 oktober 2019 om 20.00 uur. In deze vergadering zal o.a. de jaarrekening van het afgelopen jaar gepresenteerd worden. Alle leden zijn van harte uitgenodigd!