Met dit formulier kan het lidmaatschap van De Schans opgezegd worden.