• Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • Indien niet tijdig wordt opgezegd (uiterlijk 31 maart) wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met 1 seizoen.
 • Betaling van het lidmaatschap kan voor bestaande leden:
 • Middels automatische incasso, welke wordt afgeschreven rond 31 juli. Klik HIER voor dit formulier.
 • Voor 31 juli middels overboeking op ons IBAN nummer NL41 RABO 0151 979 499
 • Alleen nieuwe leden kunnen contant of met pin aan de infobalie betalen bij het aangaan van het lidmaatschap.
 • Bij herhaaldelijk niet tijdig betalen kan tot ontzetting van het lidmaatschap leiden.
 • Bij nieuwe leden geldt dat junioren leden zijn die de leeftijd van 16 nog niet hebben bereikt bij het aangaan van het lidmaatschap.
 • Voor bestaande leden geldt de peildatum van 1 mei. Leden die op deze leeftijd de leeftijd van 16 nog niet hebben bereikt zijn junior leden.
 • Opzeggingen kunnen geschieden via dit formulier of per reguliere post.
 • Opzeggingen dienen uiterlijk 1 maand voor einde seizoen zijnde 31 maart binnen te zijn onder vermelding van Pasnummer en/of lidnummer, naam en woonplaats.
 • Lidmaatschapspassen zijn niet overdraagbaar, bij overtreding kan het bestuur besluiten de pas in te nemen. Recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld is hierbij dan niet van toepassing.